Προηγούμενα φύλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η απόφαση για το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων  αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 δεν αφορά τις κάβες και τα πρατήρια

 

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εμπόρων ποτών κ. Ευάγγελο Μήτσιου

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Ε.Δ.Ε.Ο.Π

Σήμα ευθύνης
Σήμα ελέγχου
• Σήμα φρεσκάδας
Σήμα ενότητας
Kατά της ακρίβειας
Σήμα ποικιλίας

 

 

Συνάδελφοι πρατηριούχοι,

Ισχύει νέα νομοθεσία. Προφυλάξτε τους πελάτες σας και τους εαυτούς σας από τα πρόστιμα. Συνεργαστείτε με την ΔΕΥΕ.

H ελληνική πολιτεία καταργεί τον εκ των προτέρων έλεγχο (ουσιαστικά τις αδειοδοτήσεις) όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ και ουσιαστικά καθιερώνει τον αυτοέλεγχο. Υποχρεώνει δηλαδή το μηχανκό και τον υπεύθυνο του καταστήματος να συνυπογράψουν και να αναλάβουν την ευθύνη για τη λειτουργία του νέου καταστήματος. Έτσι απελευθερώνει όλους τους υπαλλήλους από τους αδειοδοτικούς μηχανισμούς, όπως και τους αρμοδίους υπαλλήλους των δήμων ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. H κοινοτική νομοθεσία με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική πολιτεία  που υποχρεώνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον να αυτοελέγχονται βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Δηλαδή, ο μηχανικός και ο υπεύθυνος του καταστήματος όταν ιδρύεται νέα επιχείρηση θα πρέπει να ετοιμάζουν και το σύστημα αυτοελέγχου.

Οι ήδη λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υγ. ενδιαφέροντος υποχρεώνονται εξίσου να εφαρμόσουν την ίδια μέθοδο αυτοελέγχου. Ας αναλύσουμε λίγο το περιεχόμενο της μεθόδου:

Συνεργαστείτε με την ΔΕΥΕ.

Η ΔΕΥΕ κάνει εύκολη τη ζωή σας σε μιά δύσκολη εποχή. Ποιά είναι η νέα υγειονομική νομοθεσια που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα υγειονομική νομοθεσία που θα διαβάσετε δίπλα προσαρμόζεται στην Ε.Ε και έχει ως στόχο να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος  σε  μεθόδους  με βάση πρότυπα (haccp) με σκοπό την ποιότητα, ασφάλεια των τροφίμων  αλλά και τον επιμερισμό της ευθύνης σε περίπτωση ανασφαλών ή ακατάλληλων τροφίμων.
Η όλη  διαδικασία περιλαμβάνει  και την βασική υποχρέωση τήρησης ορισμένων αρχείων .
Δυο είναι οι ενέργειες που διέπουν  το πλαίσιο αυτό :

Αν η επιχείρηση ζητήσει εξωτερική βοήθεια για την οργάνωσή της είναι δεδομένο ότι η αμοιβή του ειδικού που θα εφαρμόσει την μέθοδο μεμονωμένα θα είναι υψηλή.  Η ΔΕΥΕ μαζικοποίησε την παραγωγή των αρχείων προσαρμόζοντάς την σε κατηγορίες επιχειρήσεων με αποτέλεσμα το κόστος των αρχείων και του συμβούλου να αρχίζει από 200 ευρώ.

Η οργάνωση και ο αυτοέλεγχος

Δηλαδή δεν αρκεί να κάνουμε  κάποιες  ενέργειες  πχ (καθαρισμό)  αλλά αυτές θα πρέπει να είναι οργανωμένες , να καταγράφονται με πρόβλεψη διορθωτικών ενεργειών και αυτοελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

logo