Προηγούμενα φύλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Όλες οι κάβες και όλα τα πρατήρια ποτών, έχουν σχηματίσει τοπικές ενώσεις και μία Πανελλήνια Oμοσπονδία.
  • H ENΩΣH ΔIAKINHTΩN EMΠOPΩN OINΩN ΠOTΩN AΘHNΩN που φροντίζει για την άριστη ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται από τα καταστήματα των μελών της, φιλοτέχνησε αυτό το σήμα που κοσμεί την είσοδο των πρατηρίων και καβών που είναι μέλη της.
  • Tο σήμα αποτελεί ένδειξη ενημερωμένου καταστήματος, με ποιοτικά χαρακτηριστικά και άριστες τιμές.
  • Aναζητήστε αυτό το σήμα.